CHF kalkulator

Poštovani klijenti,
u skladu s izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (Narodne novine, 102/2015, u nastavku Zakon) društva HETA Asset Resolution d.o.o., Alpe-Adria Poslovodstvo d.o.o i H-Abduco d.o.o. pripremili su izračun konverzije i omogućili klijentima pristup putem web stranica.

Ukoliko ste naš klijent i imate kredit ili leasing koji podliježe konverziji svojim podacima možete pristupiti putem linka Kalkulator konverzije