Podnošenje prigovora

Klijenti mogu prigovore vezane za poslovanje društava Blue Iris Resolution d.o.o. Alpe-Adria poslovodstvo d.o.o i EPSILON GRAĐENJE d.o.o. podnijeti putem:

Telefona: +385 1 4953 000

E-mail adrese: info@bir.hr

Postupak obrade prigovora klijenata:
  • svi postojeći kao i potencijalni klijenti mogu podnijeti prigovore bez naknade
  • svi zaprimljeni prigovori će se obraditi stručno i nepristrano u najkraćem mogućem roku uz suradnju svih nadležnih odjela na koje se prigovor odnosi te uz sudjelovanje Pravne službe
  • nakon obrade prigovora podnositelj prigovora će se obavijestiti o daljnjem postupanju po prigovoru, što između ostalog uključuje informacije o očekivanom vremenskom roku za rješavanje prigovora ukoliko je to moguće i predvidivo
  • odgovor na prigovor će se podnositelju prigovora dostaviti u razumnom roku, ovisno o vrsti prigovora uz objašnjenje odluke i informacije o daljnjim koracima koje podnositelj prigovora može poduzeti
  • cjelokupni postupak obrade prigovora biti će dokumentiran te će se dokumentacija vezana za obradu zaprimljenog prigovora čuvati u arhivi
  • svi podneseni prigovori će se obrađivati (ako je to opravdano i moguće je) kao povjerljivi