Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti

Pravila privatnosti


Opće informacije


Svrha ovih Pravila privatnosti je pružiti osobama koje koriste ove web stranice (dalje u tekstu: Korisnici) informacije vezane za zaštitu osobnih podataka u poslovnim odnosima sa društvima Blue Iris Resolution d.o.o., Alpe-Adria poslovodstvo d.o.o. i EPSILON GRAĐENJE d.o.o. (dalje u tekstu: Društva).

Prilikom korištenja ovih web stranice Društva ne prikupljaju osobne podatke. Da bi web stranica ispravno funkcionirala koriste se 2 cookie elementa koji ne pohranjuju "osjetljive" ili"osobne" podatke korisnika već su vezani za osnovne funkcionalnosti same web-stranice:
  •   "Language“ cookie - Pamti jezičnu verziju stranice posjetitelja i kreira se svaki put kada korisnik posjeti web-stranicu, pri zatvaranju browsera isti se briše iz browsera korisnika
  •   "PHPSESSID" cookie – Identifikacijska oznaka korisničkog sessiona na serveru koja se svaki put pri zatvaranju browsera briše iz browsera korisnika


Voditelji obrade i kontakt podaci za prava ispitanika


Voditelj obrade: Blue Iris Resolution d.o.o., Radnička cesta 48 ,10000 Zagreb 
Kontakt za prava ispitanika: privatnost-blue-iris@bir.hr

Voditelj obrade:
 Alpe-Adria poslovodstvo d.o.o, Radnička cesta 48, 10000 Zagreb
Kontakt za prava ispitanika: privatnost-aap@bir.hr

Voditelj obrade: RIWO NEKRETNINE d.o.o., Radnička cesta 48, 10000 Zagreb
Kontakt za prava ispitanika: privatnost@riwo-nekretnine.hr

Voditelj obrade: EPSILON GRAĐENJE d.o.o., Radnička cesta 48, 10000 Zagreb
Kontakt za prava ispitanika: privatnost-epsilon@bir.hr

INFORMACIJA O OBRADI OSOBNIH PODATAKA FIZIČKIH OSOBA

Ukoliko Korisnici imaju poslovni odnos s bilo kojim od navedenih Društava, osobni podaci fizičkih osoba prikupljaju se i dalje obrađuju u skladu s Općom uredbom EU 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje u tekstu: Uredba).
Osobni podaci u smislu članka 4. Uredbe su sve informacije koje se odnose na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.


Za klijente tvrtke Blue Iris Resolution d.o.o.

Postupajući u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Uredba), prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa i sklapanja određenog pravnog posla, Blue Iris Resolution d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) od klijenata, kao voditelj obrade obrađuje osobne podatke fizičkih osoba, kao što su osnovni identifikacijski podaci fizičkih osoba (ime, prezime, OIB, adresa) osnovni identifikacijski podaci zakonskih zastupnika, prokurista, punomoćnika (bilo pravne bilo fizičke osobe koja djeluje u okviru svoje poslovne djelatnosti ili slobodnog zanimanja), te podatke fizičkih osoba nužne za kontaktiranje i komuniciranje s klijentom (e-mail adresa, broj telefona, broj mobitela i sl.).

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa s klijentima i/ili provjere identiteta klijenata i/ili provođenja mjera dubinske analize ili pravnih obveza Društva temeljem zakonskih propisa (npr. Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma) Društvo prikuplja osim osnovnih identifikacijskih podataka klijenata i ostale potrebne podatke kao što su datum rođenja, država rođenja, podaci o identifikacijskoj ispravi, državljanstvo, država porezne obveze, porezni identifikacijski broj, broj MBO za obrtnike i slično. Odbijanje pružanja takvih podataka ima za posljedicu odbijanje zahtjeva klijenta za uspostavljanje poslovnog odnosa te sklapanja određenog pravnog posla s Društvom.

Obrada se provodi u svrhu uspostavljanja poslovnog odnosa i sklapanja određenog pravnog posla u mjeri i opsegu koji je nužan za ispunjenje takve svrhe. Pravni temelj obrade osobnih podataka je čl. 6. Uredbe koji određuje da je obrada zakonita ako je potrebna za sklapanje i izvršavanje pravnog posla u kojem je fizička osoba stranka ili za namjeru sklapanja pravnog posla; ako je obrada potrebna radi poštivanja zakonskih obveza Društva te radi zaštite legitimnih interesa Društva.

Pružanje osobnih podataka klijenata jest nužan uvjet za podnošenje ponude za uspostavljanje poslovnog odnosa te sklapanje određenog pravnog posla s Društvom te se bez tih podataka ponuda ne može obrađivati.

Društvo čuva osobne podatke klijenata za vrijeme određeno pojedinim propisom, odnosno sve dok za isto postoji legitimni interes Društva i svrha za koju se podaci obrađuju ako razdoblje čuvanja nije posebno propisano ili je propisano minimalno razdoblje čuvanja podataka. U slučaju da Društvo ne sklopi ugovor s klijentom, zadržava pravo pohrane osobnih podataka klijenta radi legitimnih interesa Društva.

Prikupljeni osobni podaci fizičkih osoba mogu se prenositi matičnom društvu i grupi povezanih društava kojoj pripada ili će pripadati Društvo, radi zakonskih obveza ili internih pravila i procedura Društva.

U odnosu na obradu osobnih podataka klijenata, isti imaju pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak ili brisanje osobnih podataka, pravo na prigovor obradi osobnih podataka u svrhu ponuda za sklapanje novih ugovora, pravo na ograničenje obrade osobnih podataka te pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu.

Za sve dodatne informacije o pravima u vezi s obradom osobnih podataka klijenata možete se obratiti Društvu kao voditelju obrade:

Blue Iris Resolution d.o.o.
10000 Zagreb, Radnička cesta 48
e-mail: privatnost-blue-iris@bir.hr


Za klijente tvrtke Alpe-Adria poslovodstvo d.o.o.


Postupajući u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Uredba), prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa i sklapanja određenog pravnog posla, Alpe-Adria poslovodstvo d.o.o (dalje u tekstu: Društvo) od klijenata, kao voditelj obrade obrađuje osobne podatke fizičkih osoba, kao što su osnovni identifikacijski podaci fizičkih osoba (ime, prezime, OIB, adresa) osnovni identifikacijski podaci zakonskih zastupnika, prokurista, punomoćnika (bilo pravne bilo fizičke osobe koja djeluje u okviru svoje poslovne djelatnosti ili slobodnog zanimanja), te podatke fizičkih osoba nužne za kontaktiranje i komuniciranje s klijentom (e-mail adresa, broj telefona, broj mobitela i sl.).

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa s klijentima i/ili provjere identiteta klijenata i/ili provođenja mjera dubinske analize ili pravnih obveza Društva temeljem zakonskih propisa (npr. Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma) Društvo prikuplja osim osnovnih identifikacijskih podataka klijenata i ostale potrebne podatke kao što su datum rođenja, država rođenja, podaci o identifikacijskoj ispravi, državljanstvo, država porezne obveze, porezni identifikacijski broj, broj MBO za obrtnike i slično. Odbijanje pružanja takvih podataka ima za posljedicu odbijanje zahtjeva klijenta za uspostavljanje poslovnog odnosa te sklapanja određenog pravnog posla s Društvom.

Obrada se provodi u svrhu uspostavljanja poslovnog odnosa i sklapanja određenog pravnog posla u mjeri i opsegu koji je nužan za ispunjenje takve svrhe. Pravni temelj obrade osobnih podataka je čl. 6. Uredbe koji određuje da je obrada zakonita ako je potrebna za sklapanje i izvršavanje pravnog posla u kojem je fizička osoba stranka ili za namjeru sklapanja pravnog posla; ako je obrada potrebna radi poštivanja zakonskih obveza Društva te radi zaštite legitimnih interesa Društva.

Pružanje osobnih podataka klijenata jest nužan uvjet za podnošenje ponude za uspostavljanje poslovnog odnosa te sklapanje određenog pravnog posla s Društvom te se bez tih podataka ponuda ne može obrađivati.

Društvo čuva osobne podatke klijenata za vrijeme određeno pojedinim propisom, odnosno sve dok za isto postoji legitimni interes Društva i svrha za koju se podaci obrađuju ako razdoblje čuvanja nije posebno propisano ili je propisano minimalno razdoblje čuvanja podataka. U slučaju da Društvo ne sklopi ugovor s klijentom, zadržava pravo pohrane osobnih podataka klijenta radi legitimnih interesa Društva .

Prikupljeni osobni podaci fizičkih osoba mogu se prenositi matičnom društvu i grupi povezanih društava kojoj pripada ili će pripadati Društvo, radi zakonskih obveza ili internih pravila i procedura Društva.

U odnosu na obradu osobnih podataka klijenata, isti imaju pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak ili brisanje osobnih podataka, pravo na prigovor obradi osobnih podataka u svrhu ponuda za sklapanje novih ugovora, pravo na ograničenje obrade osobnih podataka te pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu.

Za sve dodatne informacije o pravima u vezi s obradom osobnih podataka klijenata možete se obratiti Društvu kao voditelju obrade:

Alpe-Adria poslovodstvo d.o.o.
Radnička cesta 48, 10000 Zagreb
e-mail: privatnost-aap@bir.hr


Za klijente tvrtke RIWO NEKRETNINE d.o.o.

Postupajući u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Uredba), prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa i sklapanja određenog pravnog posla, RIWO NEKRETNINE d.o.o.(dalje u tekstu: Društvo) od klijenata, kao voditelj obrade obrađuje osobne podatke fizičkih osoba, kao što su osnovni identifikacijski podaci fizičkih osoba (ime, prezime, OIB, adresa) osnovni identifikacijski podaci zakonskih zastupnika, prokurista, punomoćnika (bilo pravne bilo fizičke osobe koja djeluje u okviru svoje poslovne djelatnosti ili slobodnog zanimanja), te podatke fizičkih osoba nužne za kontaktiranje i komuniciranje s klijentom (e-mail adresa, broj telefona, broj mobitela i sl.).

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa s klijentima i/ili provjere identiteta klijenata i/ili provođenja mjera dubinske analize ili pravnih obveza Društva temeljem zakonskih propisa (npr. Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma) Društvo prikuplja osim osnovnih identifikacijskih podataka klijenata i ostale potrebne podatke kao što su datum rođenja, država rođenja, podaci o identifikacijskoj ispravi, državljanstvo, država porezne obveze, porezni identifikacijski broj, broj MBO za obrtnike i slično. Odbijanje pružanja takvih podataka ima za posljedicu odbijanje zahtjeva klijenta za uspostavljanje poslovnog odnosa te sklapanja određenog pravnog posla s Društvom.

Obrada se provodi u svrhu uspostavljanja poslovnog odnosa i sklapanja određenog pravnog posla u mjeri i opsegu koji je nužan za ispunjenje takve svrhe. Pravni temelj obrade osobnih podataka je čl. 6. Uredbe koji određuje da je obrada zakonita ako je potrebna za sklapanje i izvršavanje pravnog posla u kojem je fizička osoba stranka ili za namjeru sklapanja pravnog posla; ako je obrada potrebna radi poštivanja zakonskih obveza Društva te radi zaštite legitimnih interesa Društva.

Pružanje osobnih podataka klijenata jest nužan uvjet za podnošenje ponude za uspostavljanje poslovnog odnosa te sklapanje određenog pravnog posla s Društvom te se bez tih podataka ponuda ne može obrađivati.

Društvo čuva osobne podatke klijenata za vrijeme određeno pojedinim propisom, odnosno sve dok za isto postoji legitimni interes Društva i svrha za koju se podaci obrađuju ako razdoblje čuvanja nije posebno propisano ili je propisano minimalno razdoblje čuvanja podataka. U slučaju da Društvo ne sklopi ugovor s klijentom, zadržava pravo pohrane osobnih podataka klijenta radi legitimnih interesa Društva .

Prikupljeni osobni podaci fizičkih osoba mogu se prenositi matičnom društvu i grupi povezanih društava kojoj pripada ili će pripadati Društvo, radi zakonskih obveza ili internih pravila i procedura Društva.

U odnosu na obradu osobnih podataka klijenata, isti imaju pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak ili brisanje osobnih podataka, pravo na prigovor obradi osobnih podataka u svrhu ponuda za sklapanje novih ugovora, pravo na ograničenje obrade osobnih podataka te pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu.

Za sve dodatne informacije o pravima u vezi s obradom osobnih podataka klijenata možete se obratiti Društvu kao voditelju obrade:

RIWO NEKRETNINE d.o.o.
Radnička cesta 48, 10000 Zagreb
e-mail: privatnost@riwo-nekretnine.hr


Za klijente tvrtke EPSILON GRAĐENJE d.o.o.

Postupajući u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Uredba), prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa i sklapanja određenog pravnog posla, EPSILON GRAĐENJE d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) od klijenata, kao voditelj obrade obrađuje osobne podatke fizičkih osoba, kao što su osnovni identifikacijski podaci fizičkih osoba (ime, prezime, OIB, adresa) osnovni identifikacijski podaci zakonskih zastupnika, prokurista, punomoćnika (bilo pravne bilo fizičke osobe koja djeluje u okviru svoje poslovne djelatnosti ili slobodnog zanimanja), te podatke fizičkih osoba nužne za kontaktiranje i komuniciranje s klijentom (e-mail adresa, broj telefona, broj mobitela i sl.).

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa s klijentima i/ili provjere identiteta klijenata i/ili provođenja mjera dubinske analize ili pravnih obveza Društva temeljem zakonskih propisa (npr. Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma) Društvo prikuplja osim osnovnih identifikacijskih podataka klijenata i ostale potrebne podatke kao što su datum rođenja, država rođenja, podaci o identifikacijskoj ispravi, državljanstvo, država porezne obveze, porezni identifikacijski broj, broj MBO za obrtnike i slično. Odbijanje pružanja takvih podataka ima za posljedicu odbijanje zahtjeva klijenta za uspostavljanje poslovnog odnosa te sklapanja određenog pravnog posla s Društvom.

Obrada se provodi u svrhu uspostavljanja poslovnog odnosa i sklapanja određenog pravnog posla u mjeri i opsegu koji je nužan za ispunjenje takve svrhe. Pravni temelj obrade osobnih podataka je čl. 6. Uredbe koji određuje da je obrada zakonita ako je potrebna za sklapanje i izvršavanje pravnog posla u kojem je fizička osoba stranka ili za namjeru sklapanja pravnog posla; ako je obrada potrebna radi poštivanja zakonskih obveza Društva te radi zaštite legitimnih interesa Društva.

Pružanje osobnih podataka klijenata jest nužan uvjet za podnošenje ponude za uspostavljanje poslovnog odnosa te sklapanje određenog pravnog posla s Društvom te se bez tih podataka ponuda ne može obrađivati.

Društvo čuva osobne podatke klijenata za vrijeme određeno pojedinim propisom, odnosno sve dok za isto postoji legitimni interes Društva i svrha za koju se podaci obrađuju ako razdoblje čuvanja nije posebno propisano ili je propisano minimalno razdoblje čuvanja podataka. U slučaju da Društvo ne sklopi ugovor s klijentom, zadržava pravo pohrane osobnih podataka klijenta radi legitimnih interesa Društva .

Prikupljeni osobni podaci fizičkih osoba mogu se prenositi matičnom društvu i grupi povezanih društava kojoj pripada ili će pripadati Društvo, radi zakonskih obveza ili internih pravila i procedura Društva.

U odnosu na obradu osobnih podataka klijenata, isti imaju pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak ili brisanje osobnih podataka, pravo na prigovor obradi osobnih podataka u svrhu ponuda za sklapanje novih ugovora, pravo na ograničenje obrade osobnih podataka te pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu.

Za sve dodatne informacije o pravima u vezi s obradom osobnih podataka klijenata možete se obratiti Društvu kao voditelju obrade:

EPSILON GRAĐENJE d.o.o
Radnička cesta 48, 10000 Zagreb
e-mail: privatnost-epsilon@bir.hr


Za promjenu postavki kolačića kliknite ovdje